Vielse.

Hvordan gør jeg?

Ønskes vielse skal man kontakte præsten og aftale tidspunkt for vielsen samt tidspunkt for vielsessamtale. Desuden skal man henvende sig senest 14 dage før vielsen til kommunekontoret i en bopælskommune og anmode om en prøvelsesattest (må dog max være 4 måneder gammel) Prøvelsesattesten medbringes til vielsessamtalen.