Navneændring.

Hvordan gør jeg?

Hvis man ønsker navneforandring afleveres en udfyldt og underskrevet blanket til præsten. Blanketten udskrives fra nedenstående hjemmeside.