Fødsel.

Hvordan gør jeg?

Fødselsanmeldelsen fra sygehuset/jordemorderen udfyldes og afleveres til præsten senest 14 dage efter fødslen. Derudover afleveres også en ansvars-og omsorgserklæring, hvis forældrene ikke er gift, og de ønsker fælles forældremyndighed.Denne erklæring vedlægges fødselsanmeldelsen.

Husk underskrifter fra vitterlighedsvidner.