Fra venstre ses Kim Gilling Hansen, Peter Michaelsen, Provst Jørn Noe og Marianne Kistrup.

Gudstjenester i Jorløse, Ll. Fuglede og St. Fuglede:

 Jorløse           

6. marts kl.  9.00

20. marts marts kl. 19.00 De 9 læsninger 

27. marts kl. 9.00

28. marts kl. 19.30

3. april kl. 10.30

10. april kl. 9.00   

22. april kl. 9.00     

5. maj kl. 9.00  

8. maj kl. 10.00 Konfirmation

16. maj kl. 11.00 Bregninge Amfiteateret

29. maj kl. 10.30

5. juni kl. 9.00

12. juni kl. 14.00 Friluftsgudstjeneste ved Madesø

19. juni kl. 10.30

3. juli kl. 10.30

 

Ll. Fuglede

4. april kl. 10.30 Konfirmation

5. maj kl. 10.30

16. maj kl. 11.00 Bregninge Amfiteateret

12. juni kl. 10.30

3. juli kl. 14.00

 

St. Fuglede

6. marts kl. 10.30

13. marts kl. 9.00 

24. marts 16.30

27. marts kl. 9.00

3. april kl. 9.00

17. april kl. 10.30

24. april kl. 9.00

1. maj kl. 10.30 Konfirmation

15. maj kl. 10.30

16. maj kl. 11.00 Bregninge Amfiteateret

22. maj kl. 10.30

29. maj kl. 9.00

19. juni kl. 9.00

26. juni kl. 9.00 Pilgrimsvandring

Jorløse Kirke.

Hjertestarter i Jorløse.

Menighedsrådet har taget initivativ til opsætning af en hjertestarter. Den er opsat på kirkemuren til venstre for

porten og er tilgængelig døgnet rundt.

Hans Lund, Kalundborg kommer og underviser i korrekt brug af hjertestarteren. Alle er velkommen tirsdag den 1. september kl. 19.00 i forsamlingshuset.

 

Kirken har åbent hver dag fra kl. 7.00 til kl. 19.00

                                                                                     

Hennvendelse på tlf.nr. 59294014

 

 

 

 

                                                                                    

   Aktivitetskalender:

Se flere aktiviteter klik på nedenstående

 link.

 

Torsdag den 10. marts kl. 14.30 i Sognegården i St. Fuglede får vi besøg af sognepræst Kirsten Schmidt fra Orø.

Kirsten kommer og fortæller om at være præst på Orø på godt og ondt om og sit forfatterskab.

 

*****************************

Søndag den 20. marts kl. 19.00 i Jorløse Kirke.

Som forberedelse til påsken holder vi en musikgudstjeneste efter samme mønster som de ni læsninger i adventstiden. Gudstjenesten er bygget op omkring ni tekster i biblen, der alle fortæller om påskebegivenhederne. Teksterne læses af menigheden, og ind imellem teksterne er der salmer eller musik.

Her vil sangerne fra Hvidebæk-koret medvirke som forsangere.

Er man interesseret i at deltage med en læsning, kan man rette henvendelsetil sognepræst Peter Michaelsen på tlf. 59504055.

Efter gudstjenesten går vi over i forsamlingshuset til kirkekaffe og hygge.

 

Alle er velkomne

 

*****************************

Skærtorsdag i St. Fuglede Kirke torsdag den 24. marts kl. 16.30

Vi begynder med gudstjeneste kl. 16.30 Bagefter er der spisning til en pris af 60 kroner pr. person. Tilmelding skal ske til Annelise på tlf. 28950860

 

******************************

Påskedag søndag den 27. marts kl. 9.00 i St. Fuglede synger 3 unge sangerinder for os og med os.

de kommer fra Musisk Skole i Kalundborg, Embla Hansen, Julia Anastasieva Reher-Langberg og Camilla Plassmann Hansen sammen med deres sanglærer Helle Romdal på klaver.

 

******************************

2. Påskedag i Jorløse Kirke - Taizé gudstjeneste mandag den 28. marts kl. 19.30.

Som en stemningsfuld afrunding på påsken og i forlængelse af det kolde halvårs Taizé aftener holder vi en Taizé gudstjeneste i Jorløse Kirke.

Gudstjenesten vil blive ved sognepræst Kim Gilling Hansen og kirkens egne musikere og sangere.

 

******************************

Kirkeaftener i Jorløse mandag den 25. april kl. 19.30.

Vi er nået til den sidste Taizé aften i Jorløse Kirke i denne sæson. Aftenerne er uformelle kirkeaftener med korte oplæg fra præsten og terapeuten og samtale med udgangspunkt i aftens oplæg.

Alt sammen leder frem til vi tænder lys, synger de enkle sange fra Taizé og lader roen og stilheden indfinde sig. Aftenerne ledes af sognepræst Kim Gilling Hansen og terapeut Pia Riddertoft.

Der serveres kaffe, the og kage undervejs.

******************************

Torsdag den 12. maj kl. 14.30 i Sognegården i St. Fuglede får vi besøg af pastor Emeritus Stephen Egede Glahn.

Her vil han fortælle om Hans Egede som er kendt som Grønlands apostel og Gertrud Rasch omtales således i P.G. Lindhardts 8 binds kirkehistorie: Hun vil for eftertiden stå som en af de tapreste og mest uselviske kvindeskikkelser i dansk-norsk historie.

Hvem var de to mennesker egentlig og hvordan var forholdene i Grønland da de 1721 efter en dramatisk sejlads ankom til Håbets Ø ved mundingen af Godthåbsfjorden?